Орієнтований перелік питань

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                         Наказ управління

                                                                                          капітального будівництва

                                                                                          облдержадміністрації

                                                                                          ____________2014р. №___                                                                         

 

ПЕРЕЛІК

питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва обласної державної адміністрації

 

1. Нормативні акти, якими керується у своїй діяльності управління капітального будівництва. Порядок оформлення прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до І-Ш категорії складності.

2. До якої зони сейсмічності відноситься Чернівецька область.

3. Порядок забезпечення фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництво об’єктів.

4. Порядок передачі проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів.

5. Порядок проведення державної експертизи, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації.

6. Забезпечення геодезичної основи для будівництва.

7. Порядок передачі будівельній організації будівельного майданчика, устаткування, що підлягає монтажу, матеріалів, забезпечення якими покладено на замовника.

8. Порядок оформлення дозволів та декларації на виконання будівельно-монтажних робіт в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

9. Порядок відшкодування громадянам у разі знесення вартості житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у їх власності, а також вартості вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів.

10. Порядок здійснення технічного нагляду за будівництвом.

11. Основна функція управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.

12. Порядок передачі завершених будівництвом та введених в дію об’єктів експлуатуючим організаціям.

13. Порядок прийому до оплати документів підрядних та проектних організацій.

14. Яка довжина ділянки опирання плит перекриттів на несучі цегляні стіни.

15. Порядок підготовки проектів розпоряджень обласної державної адміністрації.

16. При якій кількості поверхів житлових будинків передбачається влаштування ліфтів.

17. Порядок отримання дозволу на перенесення з будівельного майданчика інженерних мереж.

18. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

19. Порядок отримання дозволу на проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації

20. Яка кількість надземних поверхів при розрахунковій сейсмічності майданчика 7 балів, якщо несучі конструкції будівлі з монолітного залізобетону.

21. Порядок отримання дозволу на користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах газом, водою, тощо.

22. Забезпечення дотримання законодавства у галузі будівництва.

23. Порядок отримання дозволу на вирубування лісу і пересадження дерев.

24. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Яким нормативно-правовим актом необхідно керуватися.

25. Порядок оформлення прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до ІV-V категорії складності.

26. Порядок визначення підрядної організації та виготовлення проектно- кошторисної документації для будівництва об’єктів за державні кошти.

27. Порядок укладання договору підряду згідно чинного законодавства.

28. Які сприятливі умови передбачені при будівництві житлових будинків та об’єктів соціально-культурного призначення для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

29. Порядок затвердження титульних списків на проектні та підрядні роботи згідно вимог Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

30. Обов’язки та відповідальність працівника технічного нагляду за будівництвом на будівельному майданчику.

 

 

 

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління капітального будівництва обласної державної

адміністрації

_________________ № _________

 

ПЕРЕЛІК

питань на перевірку знання законодавства з урахуванням

специфіки функціональних повноважень

проектно-договірного відділу

 

1. Загальні умови укладання договорів підряду в капітальному будівництві.

2. Відповідальність сторін за укладеними договорами підряду.

3. Види кошторисних нормативів та їх застосування.

4. Система ціноутворення в будівництві.

5. Види інвесторської кошторисної документації.

6. Порядок складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них.

7. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків.

8. Особливості узгодження договірних цін.

9. Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт з врахуванням виду договірної ціни.

10. Перелік робіт і витрат, що належать до титульних тимчасових будівель і споруд.

11. Порядок визначення загальновиробничих витрат.

12. Види витрат, які враховуються загальновиробничими витратами.

13. Визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів.

14. Визначення провізної плати за перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом.

15. Заготівельно-складські витрати. Ліміт коштів на їх відшкодування.

16. Нормативні акти, якими керується у своїй діяльності управління капітального будівництва.

17. Порядок забезпечення фінансуванням проектно-вишукувальних робіт і будівництва об’єктів.

18. Порядок проведення державної експертизи, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації.

19. Порядок відшкодування громадянам у разі знесення вартості житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у їх власності, а також вартості вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів.

20. Основні функції управління капітального будівництва.

21. Порядок прийому до оплати документів підрядних та проектних організацій.

22. Порядок отримання дозволу на відведення земельних ділянок під будівництво.

23. Порядок отримання дозволу на вирубування лісів і пересадження дерев.

24. Порядок укладання договору підряду згідно чинного законодавства.

25. Порядок затвердження титульних списків на проектні та підрядні роботи згідно вимог Мінрегіону України.

26. Порядок ліцензування видів господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

27. Категорії складності об’єктів та класи наслідків.

28. Методика визначення вартості послуг експертизи проектно-кошторисної документації.

29. Стадії проектування.

30. Перелік вихідних даних та технічних умов, які надаються Замовником для проектування.

31. Завдання на проектування. Перелік основних даних та вимог.

32. Договір на здійснення технічного нагляду: основні вимоги та призначення.