Стан розгляду звернень громадян в управлінні

Розгляд письмових звернень громадян, проведення особистих прийомів посадовими особами управління здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

Станом на 01 cерпня 2014 року до управління надійшло 5 звернень:

надані роз’яснення — 5

У процесі діяльності управління, проаналізовано та визначено основні причини звернень громадян:

  • питання газифікації житлових будинків, шкіл та сіл;
  • щодо проведення ремонтних робіт;
  • питання про надання житла;
  • питання теплозабезпечення житлових будинків;
  • питання виплати громадянам заробітної плати на підприємствах будівельної галузі.

При здійсненні координації роботи спеціально уповноважених органів з питань будівництва в районах та містах постійно акцентується увага на дотриманні строків розгляду звернень, кваліфіковане та оперативне вирішення питань з метою запобігання повторним зверненням, скаргам та судовим позовам. Працівниками управління надаються довідки та консультативна допомога фізичним та юридичним особам.

Прийом громадян проводиться згідно з графіком. Керівництвом управління надаються роз’яснення у відповідності до вимог чинного законодавства України.