Звіти

Загальний кошторис видатків управління капітального будівництва обласної державної адміністрації  на 2014 рік
№п/п КФК Сума по кошторису (грн.) Фактично освоєно коштів станом на 01.11.2014
1 080203 «Перинотальні центри, пологові будинки» 1 030 000,00 0,00
2 080101 «Лікарні» 664 564,55 639 291,60
3 070101 «Дошкільні заклади освіти» 300 000,00 0,00
4 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дятичий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)» 151 227,00 0,00
5 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» 43 362 744,79 8 959 590,00
6 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 1 599 882,64 0,00
7 150122 «Інвестиційні проекти» 43 826,00 0,00
8 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманнням автомобільних доріг» 25 664 522,00 13 676 492,73
9 250105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» 240 370,00 0,00
10 250908 «Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» 282 000,00 6 100,00
11 250913 «Витрати пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) житла» 18 000,00 0,00
Разом: 73 357 136,98 23 281 474,33