Розпорядження

Про затвердження Положення

про управління капітального

будівництва Чернівецької обласної

державної адміністрації та окремі

питання діяльності управління

 

Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про управління капітального будівництва Чернівецької  обласної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визначити управління капітального будівництва  обласної державної адміністрації єдиним замовником на території області та тим, який здійснює технічний нагляд за:

будівництвом об’єктів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, першочергових аварійно-відбудовних робіт;

будівництвом, реконструкцією об’єктів незавершеного і нового будівництва, а також реставрацією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення, адміністративних будівель;

будівництвом, реконструкцією та ремонтом вулиць, доріг, мостів та інших об’єктів дорожнього господарства комунальної власності та доріг загального користування місцевого значення, що фінансуються за рахунок усіх бюджетних джерел фінансування.

 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати виконкому Чернівецької та Новодністровської міських рад, головним розпорядникам коштів обласного бюджету передати функції замовника на нові об’єкти будівництва та функції технічного нагляду на незавершені  об’єкти будівництва управлінню капітального будівництва обласної державної адміністрації.

 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження обласної державної  адміністрації  від  01  серпня  2013  року №476-р «Про затвердження

Положення про управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації».

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної

державної адміністрації                                                              Р.Ванзуряк